K Lagrounu

Lokalita se nachází v blízkosti obce Kleneč (okr. Litoměřice) na svahu nad fotbalovým hřištěm v blízkosti bývalého mlýna Lagroun. Rozkládá se na parcele č. 165, 171/1 na ploše 0,5 ha. Je registrována jako lokalita s výskytem silně ohroženého koniklece lučního českého (Pulsatilla pratensis subsp. bohemica) v počtu 80 jedinců a ohroženého hlaváčku jarního (Adonis vernalis) v celkovém počtu 2100 jedinců. Dlouhá léta nebyl pozemek obhospodařován, což mělo za následek akumulaci stařiny, která neumožňovala šíření populací ohrožených rostlin. Naopak pravidelným sledováním bylo možné sledovat pomalý ústup. V r. 2004 byly svahy poprvé pokoseny, odstraněna stařina a náletové křoviny. Stav populace z r.2005 se zvýšil o 700%. Pravidelná péče o lokalitu pokračuje dodnes.