Na horách

Lokalita se nachází v blízkosti obce Rohatce (okr. Litoměřice) na mírném slínovitém svahu orientovaném k jihu až západu. Vyskytuje se zde jedna z nejbohatších populací hlaváčku jarního (Adonis vernalis) na Litoměřicku. Dlouholetá akumulace stařiny se projevovala stagnací populace tohoto druhu. Navržené zásahy, které poprvé proběhly v r.2004, spočívali v kosení trávy a v odstraňování výmladků náletových dřevin ve snaze tuto populaci hlaváčku zesílit. Pravidelná péče o lokalitu pokračuje dodnes.