O nás

Český svaz ochránců přírody (ČSOP) je spolek, jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a krajiny. Naším posláním je ochrana a obnova přírodního dědictví, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života.

Pečujeme o přírodně cenná území, provádíme přírodovědné průzkumy a mapování, prostřednictvím řady projektů se snažíme o zachování druhového bohatství živočichů a rostlin na území Ústeckého kraje. Tuto činnost provádíme především ve svém volném čase a prostřednictvím dobrovolníků a zájemců z řad veřejnosti a firemního sektoru.

Jehož členy spojuje aktivní zájem o ochranu přírody a životního prostředí. Naším posláním je ochrana a obnova přírody, krajiny a životního prostředí, ekologická výchova a podpora trvale udržitelného života. Mezi členy naleznete profesionální odborníky, zkušené dobrovolníky i ty, kteří prostě "jen" mají rádi přírodu. Naše činnost byla velmi rozmanitá, v posledních letech se však soustředila především na péči o přírodně cenná území v Ústeckém kraji, na monitoring zvláště chráněných druhů rostlin, invazních druhů rostlin a na realizaci záchranného programu pro hvozdík písečný český. Na činnosti, na které z časových či personálních důvodů sami nestačíme, si najímáme brigádníky či jiné vhodné subdodavatele.